Advies nodig? Bel ons 046-4512389
Besloten Facebook groep voor klanten!
Gratis verzenden vanaf 100 euro excl. btw
Like & volg ons op Facebook: MagicNailsOnline

Privacyverklaring

Magic Nails, gevestigd aan Overhoven 105, 6136 EC Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Overhoven 105 
6136 EC Sittard
Tel. +31464512389 
Miranda Haas is de Functionaris Gegevensbescherming van Magic Nails. 
Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Magic Nails verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (e-mail)correspondentie en telefonisch 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Lijst met contactgegevens via een app 
- Internetbrowser en apparaat type 
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Magic Nails verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Magic Nails verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

Magic Nails neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magic Nails) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Magic Nails bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor personalia, adres, telefoonnummer, emailadres, kvk nummer, btw nummer en andere gegevens die je ons hebt verstrekt: 7 jaar na de laatste transactie. Wij doen dit in verband met de verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Magic Nails deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Magic Nails blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Magic Nails jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Derden waarmee wij je gegevens delen zijn: 
- Lightspeed, het platform waarop onze webshop draait. 
- Exact online, ons boekhoud- en factureerprogramma. Hierin slaan we je gegevens op die via de webshop gesynchroniseerd worden en die we zelf handmatig in de winkel verwerken. Wij hebben dit beveiligd middels two factor authentication (2FA). 
- Mailchimp, voor het verzenden van nieuwsbrieven/mailings. Ook in mailchimp maken wij gebruik van 2FA. 
- Connecting Solutions, de webshopconnector die zorgt voor synchronisatie. 
- Mollie, om online betalingen te verwerken. Bij Mollie is een securecode nodig om in te kunnen loggen. 
- PayPal, om online betalingen te verwerken. 
- Accens Accountants en Finhance, zij verzorgen onze administratie en hebben daardoor toegang tot Exact Online. 
- De belastingdienst uiteraard :) 
- Deze privacyverklaring wordt regelmatig aangevuld, check hem daarom regelmatig.

Werk je bij ons, dan worden je gegevens ook gedeeld met 
- ArboNed, de arbodienst waarbij wij aangesloten zijn. 
- Financial Vision, tussenpersoon voor onze verzekeringen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Magic Nails gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Magic Nails zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Magic Nails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Magic Nails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Advies nodig? Bel ons 046-4512389
Besloten Facebook groep voor klanten!
Gratis verzenden vanaf 100 euro excl. btw
Like & volg ons op Facebook: MagicNailsOnline