section

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van zowel goederen als diensten (opleidingen etc.) door Magic Nails. Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van Magic Nails kunnen de voorwaarden van leveringen gewijzigd worden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% of 6% (boeken) BTW en exclusief verzendkosten.

Leveringen Leveringen via deze webwinkel geschieden slechts aan professionele nagelstylisten, nagelstylistes in opleiding, of aan diegenen die een beroep uitoefenen dat direct verband houdt met de goederen en diensten die door Magic Nails worden aangeboden.

Aanbiedingen, kortingen en andere acties Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Magic Nails en gelden alleen voor vastgestelde perioden en/of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze door Magic Nails schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn dealer van Mey Liang Nails & Cosmetics, wat niet betekent dat alle acties en kortingen automatisch ook bij ons gelden. Wij hebben eigen acties, open huis dagen en aanbiedingen die alleen bij Magic Nails geldig zijn. Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere kortingsregelingen welke mogelijkerwijs aan cliënten en/of producten gekoppeld zijn.

Onvolledige zending Indien een aan koper toegezonden bestelling onvolledig blijkt te zijn, dient ontvanger dit terstond binnen één werkdag na ontvangst van de goederen te melden aan Magic Nails. Indien het ontbrekende product op de factuur daadwerkelijk berekend blijkt zal Magic Nails er voor zorgdragen dat het ontbrekende artikel alsnog toegezonden wordt. De daaraan gerelateerde kosten zijn als dan voor rekening van Magic Nails. Indien het ontbrekende product niet op de factuur vermeld is, dan zal op verzoek van de klant alsnog voor toezending gezorgd kunnen worden. De kosten voor toezending komen als dan voor rekening van de koper. Indien het ontbreken het gevolg is van het niet op voorraad hebben bij Magic Nails zal het product op verzoek van de klant alsnog toegezonden worden op het moment dat de voorraad daartoe is aangevuld. In dat geval zal het product meegezonden worden met een eerstvolgende bestelling tenzij anders is overeengekomen.   

Aansprakelijkheid De goederen en diensten die door Magic Nails via deze webwinkel geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaren. Magic Nails accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. Magic Nails stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als klant van koper. Voor de toepassing van de door Magic Nails geleverde producten dient gebruiker zich altijd te houden aan de daartoe voor zover van toepassing door Mey Liang Nails & Cosmetics bijgeleverde gebruiksaanwijzing en eventueel andere waarschuwingen welke op de verpakking van de desbetreffende goederen zijn aangebracht.

Prijswijzigingen Magic Nails hanteert als dealer van Mey Liang Nails & Cosmetics dezelfde prijslijst voor haar klanten dan Mey Liang Nails & Cosmetics. Deze is door iedere koper opvraagbaar. In principe gelden deze prijzen tot het moment dat Mey Liang Nails & Cosmetics een nieuwe prijslijst publiceert. Met de publicatie van een nieuwe prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten. Magic Nails behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds te wijzigen zonder dat daartoe een correctie op haar prijslijst noodzakelijk is. Prijswijzigingen, zet- en/of drukfouten zijn voorbehouden.

Sittard, januari 2017

Magic Nails